Rezultati i aktivnosti

REZULTAT 1: Unapredjeni uslovi za razvoj pčelarstva i proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane u pograničnom području.
Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 1:
A1.1. Savetodavno stručna podrška.
A1.2. Izdavanje publikacija o pčelarstvu.
A1.3. Javno zagovaranje za povećanje podrške pčelarstvu od strane lokalnih samouprava
A1.4. Analize uzorama meda i nabavka potrebnih lekova.
A1.5. Sprovodjenje kampanje za bezbednu upotrebu pesticida u voćarstvu.
 
REZULTAT 2: Unapredjena saradnja između pčelara u pograničnom području Srbije i Crne Gore, kroz razmenu znanja i iskustava i učenje na primerima dobre prakse.
Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 2:
A2.1. Organizovanje studijske posete za pčelare iz Crne Gore, kod pčelara u Opštini Arilje
A2.2. Organizovanje mentorske posete za pčelare iz Opštine Arilje, kod pčelara u Crnu Goru
A2.3. Unapređenje pristupa informacijama od značaja za pčelarstvo
A2.4. Razvoj i implementacije standarda u pčelarstvu
 
REZULTAT 3: Unapredjena produktivnost i konkurentnost pčelara i uspostavljene procedure za monitoring proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane.
Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 3:
A3.1. Javni konkurs za odabir 60 korisnika;
A3.2. Nabavka opreme za unapređenje produktivnosti i konkurentnosti
A3.3. Odabir mentora za pčelare početnike
A3.4. Uspostavljanje internih procedura za poštovanje “higijenskih uslova”
 
REZULTAT 4: Obezbeđena podrška za marginalizovane grupe (mladi, žene, ruralno stanovništvo, nacionalne mawine) za pokretanje ekonomskih aktivnosti u cilju povećanja socijalne uključenosti i smanjenja siromaštva
Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 4:
A4.1. Javni konkurs i odabir korisnika
A4.2. Nabavka košnica i rojeva i isporuka odabranim korisnicima
A4.3. Sprovodjenje mentoring za nove pčelare.
 
REZULTAT 5: Efikasno promovisani projekat, pčelarstvo i podrška Evropske unije.
 Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 5:
A5.1. Promo konferencije i medijska promocija
A5.2. Priprema i distribucija promo materijala
A5.3. Organizovanje četiri sajma meda
REZULTAT 1: Unapredjeni uslovi za razvoj pčelarstva i proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane u pograničnom području.
Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 1:
A1.1. Savetodavno stručna podrška.
A1.2. Izdavanje publikacija o pčelarstvu.
A1.3. Javno zagovaranje za povećanje podrške pčelarstvu od strane lokalnih samouprava
A1.4. Analize uzorama meda i nabavka potrebnih lekova.
A1.5. Sprovodjenje kampanje za bezbednu upotrebu pesticida u voćarstvu.
 
REZULTAT 2: Unapredjena saradnja između pčelara u pograničnom području Srbije i Crne Gore, kroz razmenu znanja i iskustava i učenje na primerima dobre prakse.
Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 2:
A2.1. Organizovanje studijske posete za pčelare iz Crne Gore, kod pčelara u Opštini Arilje
A2.2. Organizovanje mentorske posete za pčelare iz Opštine Arilje, kod pčelara u Crnu Goru
A2.3. Unapređenje pristupa informacijama od značaja za pčelarstvo
A2.4. Razvoj i implementacije standarda u pčelarstvu
 
REZULTAT 3: Unapredjena produktivnost i konkurentnost pčelara i uspostavljene procedure za monitoring proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane.
Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 3:
A3.1. Javni konkurs za odabir 60 korisnika;
A3.2. Nabavka opreme za unapređenje produktivnosti i konkurentnosti
A3.3. Odabir mentora za pčelare početnike
A3.4. Uspostavljanje internih procedura za poštovanje “higijenskih uslova”
 
REZULTAT 4: Obezbeđena podrška za marginalizovane grupe (mladi, žene, ruralno stanovništvo, nacionalne mawine) za pokretanje ekonomskih aktivnosti u cilju povećanja socijalne uključenosti i smanjenja siromaštva
Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 4:
A4.1. Javni konkurs i odabir korisnika
A4.2. Nabavka košnica i rojeva i isporuka odabranim korisnicima
A4.3. Sprovodjenje mentoring za nove pčelare.
 
REZULTAT 5: Efikasno promovisani projekat, pčelarstvo i podrška Evropske unije.
 Aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata 5:
A5.1. Promo konferencije i medijska promocija
A5.2. Priprema i distribucija promo materijala
A5.3. Organizovanje četiri sajma meda